Overfladeteknik
Maleteknisk Rådgivning ApS

Tilstandsvurdering

Overfladeteknik foretager tilstandsvurdering af f.eks. af facader og vinduer, og udarbejder behandlingsforslag. Typebestemmelse af maling og undersøgelser for indhold af litopone og tungmetaller. Forslag til kvalitetskontrol, og vi medvirker gerne undervejs med stikprøvevis kontrol – f.eks. af lagtykkelse. Vi udfører slutkontrol af udfald, lagtykkelse, vedhæftning. Vi har udstyr og erfaring, som kan opklare en skades årsag – og hvordan skaden kan afhjælpes. Skadesforklaring er ofte grundlag for økonomisk ansvarsfordeling.

Vedhæftningsmåling jf. ISO 2409 og (th) lagtykkelsesmåling jf. ISO 2808 Meth. 6A

Analyser og målinger

Kulørmåling jf. ISO 7724 (tv.) og måling af ridsefasthed jf. ISO 22557
Mikro-FTIR-ATR-analyse (tv.) og asbestanalyse med Scanning Elektron Mikroskopi

Rådgivning