Overfladeteknik
Maleteknisk Rådgivning ApS

Lisbet Jensen og Peter Svane har både en teoretisk og praktisk tilgang til området overfladebehandling.

Gennem mere end 25 år har vi oparbejdet erfaringer, og råder over såvel enkelt som avanceret udstyr til undersøgelse af malebehandlinger.

Derudover har vi gode kontakter på universiteter og institutter i Europa, som kan hjælpe med ekspertise, vi ikke selv besidder. 

Vi forsøger at løse kundernes opgaver rationelt, og på en sådan måde at de får svar på deres spørgsmål i et klart sprog uden unødvendige fremmedord og overflødige oplysninger.  Vi foretrækker ofte at udføre enkle forsøg for at belyse en problemstilling, fremfor alene at benytte skrivebordsviden.

Vi fungerer som skønsmænd eller faglige dommere ved de civile domstole og i voldgiftssager.  Desuden medvirker vi i nationale arbejdsudvalg og internationale komiteer, f.eks. CEN/TC 139/WG2 – Coatings for Exterior Wood.

Vi udfører fortrinsvis rekvireret arbejde for håndværk, arkitekter, ingeniører, boligforeninger og industri. Vi deltager dog også i nationale og internationale (f.eks. EU-) projekter.

Lysmikroskopi (til venstre) og scanning elektronmikroskopi (SEM)