Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS

Neutral og uafhængig rådgivning om overfladebehandling
med maling og andre materialer


Syn og skøn, kurser, publikationer

Lisbet Jensen og Peter Svane fra Overfladeteknik fungerer som skønsmænd ved  civile domstole og i voldgiftssager, og som faglige dommere i Voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg.

Lisbet Jensen deltager i redaktionen af informationsmediet ”Viden om Byggeri” og i Danske Malermestres MBA-udvalg (Malernes BehandlingsAnvisninger).

Peter Svane redigerer fagtidsskriftet Industriel Overfladebehandling, er medlem af engelske Paint Research Associations conference steering committee for organisationens International Woodcoatings Congress,  Convenor for den europæiske standardiseringsgruppe CEN/TC 139/WG2 – Coatings for Exterior Wood.

Overfladeteknik har styret flere EU-projekter og nationale offentligt eller industrielt finansierede projekter i årenes løb.  .

Overfladeteknik udbyder kurser efter aftale. 

Hjem  |  2  |  3  |  4  | 5


Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS  |  Akacievej 2A |  DK-2640 Hedehusene
e-mail: info@overflade.dk  |  Tlf +45 4399 6048.  |  CVR 25 34 33 36.