Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS

Neutral og uafhængig rådgivning om overfladebehandling
med maling og andre materialerUdviklingsopgaver, materialeundersøgelse, kemiske analyser.Undersøgelse af behandlingers vejrbestandighed ved
naturlig eller kunstig eksponering
f.eks.  jf. EN 927-3 og EN 927-6.
Grundstofanalyse, fx kvantitativ bestemmelse af bly
i gammel maling og i forurenet jord
ved røntgenfluorescens (XRF)


Overfladeteknik tilbyder::

- Asbestanalyse (med SEM)
- Blyanalyse (kvantitativ med XRF
- Vanddampdiffusionsmodstand jf. ISO 7783 (SD-værdi, µ-værdi, Z-værdi, PAM)
- Lagtykkelsesmåling jf. ISO 2808-2004 Method 6A
- Kulør jf. ISO 7724
- Vedhæftning jf. ISO 2409
- Vejrbestandighed jf. EN 927-3 og 927-6
- Vandoptagelse jf. EN 927-5

Tv. lysoptisk mikroskopi af tværsnit i lakeret finer.  I midten scanning elektronmikroskopi (SEM) af
asbestfibre i maling fra stålplader. Th. røntgendiffraktionanalyse(EDX) af malingprøve: Grundstofbestemmelse

Hjem  |  2  |  3  |  4  | 5

Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS  |  Akacievej 2A  |  DK-2640 Hedehusene
e-mail: info@overflade.dk  |  Tlf +45 4399 6048. |  CVR 25 34 33 36.