Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS

Neutral og uafhængig rådgivning om overfladebehandling
med maling og andre materialer


Behandlingsanvisninger, kontrol, skadesopklaring

BehandlingsanvisningerProceskontrol


Slutkontrol


Skades-
opkla-
ring

Kontrol-
pyramiden:

Brug mest  fra oven
og undgå helt
det nederste felt

Overfladeteknik foretager tilstandsvurdering f.eks. af facader og vinduer, og udarbejder  behandlingsforslag.

Vi typebestemmer gamle malinglag og undersøger for indhold af litopone og bly.

Vi foreslår hvorledes maleren selv løbende kan kontrollere sit arbejde, og vi medvirker gerne undervejs med stikprøvevis kontrol – f.eks. af lagtykkelse.

Vi udfører slutkontrol af udfald, lagtykkelse, vedhæftning.

Vi har udstyr og erfaring, som kan opklare en skades årsag – og hvordan skaden kan afhjælpes. Skadesforklaring er ofte grundlag for økonomisk ansvarsfordeling.

Kulørmåling
Kulørmåling
Måling af vedhæftning
Lagtykkelsesmåling
Home  |  2  |  3  |  4  | 5
Overfladeteknik Maleteknisk Rådgivning ApS  |  Akacievej 2A  |  DK-2640 Hedehusene 
e-mail: info@overflade.dk  |  Tlf +45 4399 6048.  |  CVR 25 34 33 36.